Regulamin

1. Postanowienia początkowe

1.1. Właścicielem Sklepu internetowego, działającego pod adresem http://sklep.signu.pl

jest firma:

SIGNU Waldemar Soroka, Jacek Jasiuleniec, Spółka cywilna

działająca pod adresem prawnym:

Dobre Miasto

ul. Grudziądzka 12/23,

REGON: 341599286,

NIP: 956-230-80-09

1.2. Adres korespondencyjny:

SIGNU Waldemar Soroka, Jacek Jasiuleniec, Spółka cywilna
11-040 Dobre Miasto
ul. Grudziądzka 12/23
Tel. +48 662 104 159
e-mail: signu@signu.pl

1.3. Regulamin określa zasady kupowania produktów w sklepie.

1.4. Zamówienia w Sklepie składać mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli i artykułów wyposażenia wnętrz.

1.6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie SIGNU są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

1.7. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.

2. Składanie i realizacja zamówienia

2.1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2.3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://sklep.signu.pl

2.4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail informujący o przyjęciu zamówienia, następnie Sklep skontaktuje się z klientem w celu ostatecznego ustalenia i potwierdzenia kosztu i terminu dostawy

2.5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem lub zamówień dla których pobierana jest zaliczka - po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty lub zaliczki dotyczącej zamówienia (lub przesłaniu potwierdzenia wpłaty na e-mail signu@signu.pl).

b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty, a jeśli potrzebne jest potwierdzenie autoryzacyjne banku wystawcy karty - od potwierdzenia przez bank.

c) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w następnym dniu roboczym po dniu w którym zostało złożone zamówienie.

2.6. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.

2.7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

2.8. Zamówienia można składać przez całą dobę.

2.9. Orientacyjny czas realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony jest przy każdym oferowanym towarze. Zamówienie na towary o różnym terminie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest potwierdzany podczas kontaktu sklepu z Klientem. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronie sklepu , kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

2.10. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili skompletowania wszystkich składowych zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).

2.11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Paragon lub faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Aby otrzymać fakturę VAT należy wypełnić pola firma oraz NIP podczas rejestracji Klienta w naszym sklepie.

2.12. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie mailem: signu@signu.pl zanim zamówienie nie zostanie zrealizowane i wysłane (za wyjątkiem wyrobów wykonywanych na zamówienie indywidualne).

2.13. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w serwisie.

2.14. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Dostawa i formy płatności

3.1. W zależności od wielkości zamawianych przedmiotów możliwe są następujące sposoby dostawy towaru:

- przesyłka kurierska,

- własny transport sklepu,

3.2. Możliwy jest odbiór własny Klienta w magazynie firmy pod adresem:

Damięty 23, 07-440 Goworowo

3.3. Termin otrzymania przesyłki = termin realizacji zamówienia + czas dostawy

3.4. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. O koszcie transportu Klient informowany jest przy zakupie (treść opisu przedmiotu) lub poprzez e-mail, w którym Sklep odpowiada na zamówienie złożone przez Klienta. Dopiero po otrzymaniu informacji o naliczonych przez Sklep kosztach transportu Klient decyduje się na zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

3.5. W przypadku zamówień składających się z większej ilości artykułów koszt dostawy jest ustalany z klientem indywidualnie w procesie zamawiania towaru, w celu wyboru jak najkorzystniejszej formy dostawy.

3.6. Meble dostarczane są w paczkach, w większości przypadków do samodzielnego montażu

3.7. Koszty Dostawy nie obejmują usługi wniesienia mebli.

3.8. SIGNU nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

3.9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- zapłata przelewem na rachunek bankowy sklepu po złożeniu zamówienia,

- płatność za pomocą serwisu DOTPAY,

- przedpłata 100% przed początkiem realizacji zamówienia, (obligatoryjnie w przypadku wyrobów wykonywanych na zamówienie indywidualne)

- przedpłata 30% po złożeniu zamówienia, reszta płatna przy odbiorze towaru

3.10. Podstawą dokonania płatności z reguły jest e-mail wysłany przez Sklep do Klienta. Znajdują się w nim wszystkie dane niezbędne do dokonania operacji tj:

dane osobowe Klienta - zgodne z zamówieniem,

  • numer konta bankowego, na które Klient dokonuje wpłaty, 

  • nazwę i adres właściciela rachunku,

  • tytuł zapłaty,

 

4. Reklamacje

4.1. Sklep  względem Klienta będącego konsumentem ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie.

4.2. Aby zgłosić roszczenie reklamacyjne Klient powinien wysłać do Sklepu wypełniony formularz reklamacyjny listem poleconym na adres korespondencyjny firmy SIGNU lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres signu@signu.pl. Formularz jest dostępny na stronie internetowej  Sklepu w zakładce Regulamin. Do zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien dołaczyc dokumentację obrazującą wady reklamowanego towaru. (np. zdjęcia, rysunki, opisy…)

4.3. Sprzedający jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji i poinformowania klienta o sposobie jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia reklamacji do firmy. W przypadku uznania lub częściowego uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

4.4. Reklamującemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji w terminie 14 dni od poinformowania Klienta przez Sklep o uznaniu, częściowym uznaniu, lub nie uznaniu reklamacji.

4.5. Reklamacje związane z uszkodzeniem mebli w trakcie transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku sporządzenia w obecności kuriera protokołu uszkodzeń. Nie spisanie przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu szkodowego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo reklamowania ich. (dotyczy przedmiotów wysyłanych za pośrednictwem firm kurierskich i poczty).  

4.6. Dla Klientów chcących reklamować towar udostępniamy formularz zgłoszenia reklamacyjnego.

4.7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury VAT, Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu szkodowego spisanego z przewoźnikiem.

4.8. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni skór, tkanin, drewna itp., nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

4.10. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.

4.11. Klient odsyła wadliwy towar na swój koszt. Producent orzeka zasadność reklamacji. W przypadku winy leżącej po stronie producenta, koszty wysyłki zostają zwrócone Klientowi. Jeśli reklamacja nie będzie zasadna, Klient ponosi pełne koszta wysyłki (w obie strony).

4.12. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

- imię i nazwisko Zgłaszającego,

- numer i datę wystawienia paragonu lub faktury VAT,

- numer karty gwarancyjnej (jeśli została wydana),

- nazwa i opis towaru (wybarwienie, kolor tkaniny),

- dokładny opis wad,

- datę zauważenia wad,

- żądania reklamującego.

4.13 Za wady nie będą uznane cechy charakterystyczne dla drewna, sęki, różnice w usłojeniu, gdyż drewno jest materiałem naturalnym. Meble nie są powtarzalne w 100%, ze względu na brak powtarzalności struktury drewna. Kolor może różnić się minimalnie od próbek w zależności od chłonięcia bejcy przez dany fragment, partii drewna, czy rozłożenia słoi. Mebli drewnianych nie należy umieszczać blisko urządzeń grzejnych, w szczególności kominka, gdyż nadmierne wysuszenie drewna może spowodować pęknięcia zaś wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 60%. Meble nie mogą być także poddane nagłym zmianom wilgotności powietrza, gdyż duża wilgoć może spowodować krzywienie się drewna.

 

5. Zwroty

5.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 27. konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

5.3. Chcąc odstąpić od umowy Klient powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sklepu oświadczenie listem poleconym na adres:

SIGNU Waldemar Soroka, Jacek Jasiuleniec, spółka cywilna
11-040 Dobre Miasto
ul. Grudziądzka 12/23

lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres :

signu@signu.pl

5.4. Dla Klientów udostępniamy WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

5.5. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania i musi być zapakowany w oryginalne opakowanie. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełnione i podpisane oświadczenie rezygnacji z zamówienia. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.

5.6. Klient pokrywa koszt odesłania towaru, a także ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego towaru.

5.7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych przedmiotów, natomiast nie dotyczy usługi przewozu. Klientowi nie są więc zwracane koszty powstałe w związku z transportem zakupionych przedmiotów ze Sklepu do Klienta.

5.8. Klient zobowiązany jest skontaktować się z nami w celu ustalenia dokładnego adresu zwrotu towaru.

5.9. Sklep zobowiązuje się do rozliczenia z Klientem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

5.10. Produkt wykonywany na zamówienie indywidualne nie podlega zwrotowi. Jako zamówienie indywidualne uznaje się wybór rodzaju i koloru obić tapicerskich, koloru wypełnień i wybarwień a także wymiarów produktów drewnianych.

6. Ochrona danych osobowych Klientów

6.1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

6.2. Dokonując rejestracji Klient udziela firmie SIGNU Waldemar Soroka, Jacek Jasiuleniec, spółka cywilna  zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

6.3. Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

6.4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna - sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca działalności Sprzedającego, t.j. Sąd Rejonowy w Olsztynie.

7.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie Sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.

7.4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

7.5. Dostarczając nam adres e-mail, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy SIGNU Waldemar Soroka, Jacek Jasiuleniec, spółka cywilna informacji handlowej  i  innych publikacji  i  informacji  zawierających  reklamy  zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

  1. Każdy Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje powyższy regulamin.